نمایش دادن همه 6 نتیجه

اکشن فیگور {T800 {Endoskeleton از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA

1,500,000 تومان
اکشن فیگور {T800 {Endoskeleton از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA ارتفاع 18 سانتی متر مفصلی برند Neca  

اکشن فیگور {T1000 {Galleria Mall از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA

تومان
اکشن فیگور {T1000 {Galleria Mall از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA ارتفاع 18 سانتی متر برند Neca مفصلی

اکشن فیگور {T1000 {Pescadero Hospital از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA

تومان
اکشن فیگور {T1000 {Pescadero Hospital از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA ارتفاع 18 سانتی متر برند Neca مفصلی

اکشن فیگور {T800 {Cyberdyne Showdown از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA

تومان
اکشن فیگور {T800 {Cyberdyne Showdown از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA ارتفاع 18 سانتی متر مفصلی برند Neca  

اکشن فیگور {T800 {Pescadero Escape از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA

تومان
اکشن فیگور {T800 {Pescadero Escape از فیلم ترمیناتور 2:روز داوری برند NECA ارتفاع 18 سانتی متر برند Neca  

اکشن فیگور آرنولد شوارتزینگر T800 از فیلم ترمیناتور 6:سرنوشت تاریک NECA Terminator Dark Fate T-800 Ultimate 7IN

اکشن فیگور آرنولد شوارتزینگر T800 از فیلم ترمیناتور 6:سرنوشت تاریک NECA Terminator Dark Fate T-800 Ultimate 7IN ارتفاع 18 سانتی متر مفصلی برند Neca