اکشن فیگور تانوس و تانوس پسر بچه Marvel Super Hero Thanos Action Figure Toy-Hot New 2018

اکشن فیگور تانوس و تانوس پسر بچه Marvel Super Hero Thanos Action Figure Toy-Hot New 2018

2,300,000 ریال

اکشن فیگور تانوس و تانوس پسر بچه Marvel Super Hero Thanos Action Figure Toy-Hot New 2018

ارتفاع تانوس 9 سانتی متر

ارتفاع بچه تانوس5.5 سانتی متر

بسته بندی طلق و مقوا

موجود در انبار

طراحی سایت