دفتر بولت ژورنال (نقطه ای) تن تن – طرح تن تن و پیکارو ها

تومان

دفتر نقطه ای

سایز A5

سیمی فلزی

رنگ کاغذ داخلی : کاهی

جلد سخت

توسط 2 صفحه کامیک استریپ دفتر به 3 بخش تقسیم شده است

جهت نوشتار : از چپ به راست

وضعیت موجودی: در انبار موجود نمی باشد

X