دفتر 3 قسمتی بولت ژورنال ، شطرنجی و خطی طرح شهر سیمپسون ها

تومان

دفتر 3 قسمتی بولت ژورنال ، شطرنجی و خطی

سایز A5

سیمی فلزی

رنگ کاغذ داخلی : سفید

جلد سخت

توسط 2 صفحه مقوایی دفتر به 3 بخش تقسیم شده است

جهت نوشتار : از چپ به راست

وضعیت موجودی: در انبار موجود نمی باشد

X